Doğum gününün tarihi: İnsanlar ne zamandan beri doğum günü kutluyor?

Doğum günü kutlamalarının tarihi, çok eski zamanlara dayanır ve farklı kültürlerde farklı geleneklere dayanır. İlk doğum günü kutlamalarının ne zaman başladığına dair kesin bir tarih belirlemek zor, ancak birkaç geçmiş kültürde benzer uygulamalara rastlamak mümkündür.

Antik Roma‘da, doğum günü kutlamaları genellikle zengin aileler arasında düzenlenirdi. Genellikle Roma’nın zengin sınıfından olan bireyler, özel yemekler, hediyeler ve eğlencelerle doğum günlerini kutlarlarddı.

Hristiyanlık öncesi dönemde, eski Yunan ve Roma’da, doğum günleri genellikle tanrı ve tanrıçalara adanmış festivallerle kutlanırdı. Bu kutlamalar, kişinin kaderini belirleyen doğaüstü varlıklarla ilişkilendirilmişti.

Hristiyanlık’ta ise, doğum günü kutlamalarının bazen eleştiri aldığı dönemler olmuştur. Bazı Hristiyan mezhepler, doğum günü kutlamalarını putperest geleneklerinden türemiş olarak görebilir. Ancak zamanla, doğum günü kutlamaları Hristiyan topluluklarında daha yaygın hale geldi.

Orta Çağ’da, doğum günü kutlamaları genellikle soylular ve kraliyet ailesi için düzenlenirdi. Sadece elit sınıf içinde yaygındı ve geniş halk kitleleri arasında pek popüler değildi.

Modern doğum günü kutlamalarının, 19. yüzyılın ortalarında Victoria dönemi İngiltere’sinde popülerlik kazanmaya başladığı düşünülmektedir. Zamanla, bu gelenek diğer kültürlerde benimsendi ve günümüzde birçok farklı toplumda yaygın olarak kutlanır.

Bizden bağımsız doğum günlerine farklı anlamlar atfeden bazı toplumlar da yok değil. farklı anlamlar; farklı kutlama şekillerini de beraberinde getirir. Örneğin: Japonya, ocak ayının ikinci pazartesi gününü “coming of age day” olarak kutlar ve geçen yıl 20 yaşına giren herkes adına bir etkinlik düzenler, çünkü bu simgesel olarak yetişkinliğe geçişlerini yahut olgunluğa ilk adımın temsiliyatıdır. Yahudi erkek ve kız çocukları, hangi Yahudi disiplinini takip ettiklerine bağlı olarak 12. veya 13. doğum günlerinde bir mitzvah (bar ve bat) yaparlar. bu reşit olduklarının temsilidir. bu ve bunlara benzer bağımsız kutlama yapan diğer ülkelerin sayısı da küçümsenebilir değil. Brezilya’da ilginç kulak çekme adeti var, yaşın kadar kulağın çekiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x